colie

74 teksty – auto­rem jest co­lie.

dzieńniedobry

Jes­tem ta­ka romantyczna
ciągle żyję dniem wczorajszym
jut­ro już mi dziś ucieka
smu­tek jest mym najwytrwalszym
przy­jacielem, co o świcie
cicho szep­cze mi "dzień dobry"
każdy ko­lor tra­ci barwę
dzieńniedobry
dzieńniedobry
każdy gest jest przebarwiony
gestniedobry
gestniedobry
a Ty nic nie zauważasz
a prze­cież wzrok masz dobry. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 sierpnia 2016, 16:05

Nie pozwól by to co masz lub cze­go nie masz, de­ter­mi­nowało to kim jesteś. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 grudnia 2015, 18:03

Uważaj o czym marzysz

Kiedyś chciałam być ak­torką – dziś gram, lecz ro­le zniena­widzo­ne. I pub­liczność ciągle nie ta. Do­piero gdy kur­ty­na opa­da mo­je oczy mogą wreszcie być smut­ne. Do­piero wte­dy mo­je spoj­rze­nie jest szczere. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 grudnia 2015, 20:04

Jak bar­dzo trze­ba czuć się ni­jakim by be­zus­tannie pragnąć być czyimś. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 grudnia 2015, 18:33

(Nad) wrażliwi

Tak trud­ne życie mają ludzie wrażliwi
(Zbyt) dużo myślą
(Zbyt) dużo czują
O (zbyt) dużo py­tają
I (zbyt) dużo oczekują
I tak łat­wo się rozczarowują
A na sza­li wa­ha się ich los
Chwi­lowy upa­dek czy całko­wite dno? 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 października 2015, 22:40

Są ludzie, którzy mają wszys­tko - nie mając tak nap­rawdę nic. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 29 września 2015, 17:39

Pętla kon­sum­pcji za­cis­ka się nam na szyi
I cho­ciaż żyje­my, to nie do końca żywi 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 sierpnia 2015, 11:16

maślane

Pos­ma­rowałam masłem Ci dwie bułki
i w drogę wyp­ra­wiłam daleką
nie spodziewałeś się
i nie zab­rałeś oprócz bułek niczego
lecz głos mój w Twej pa­mięci się zapisał
kiedyś kochałeś go słuchać
dziś był jak lód zimny
nie poz­nałeś - czyżby? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 sierpnia 2015, 20:36

Naj­większe wyz­wa­nie - kon­fron­tując z ocze­kiwa­niami stać się lep­szą wer­sją siebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lipca 2015, 16:56

-A co jak jes­tem nie­szczęśli­wy i w al­ko­holu od­najduję przyjaciela?
-To w ta­kim ra­zie smut­ne, że mu­sisz płacić za przyjaciół.

_____
c&s 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 maja 2015, 18:52

colie

be the change

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

colie

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

19 sierpnia 2016, 17:58M44G sko­men­to­wał tek­st dzieńniedobry

28 grudnia 2015, 20:21krysta sko­men­to­wał tek­st Nie pozwól by to [...]

28 grudnia 2015, 20:03colie sko­men­to­wał tek­st Nie pozwól by to [...]

28 grudnia 2015, 18:43colie sko­men­to­wał tek­st Nie pozwól by to [...]

28 grudnia 2015, 18:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Nie pozwól by to [...]

28 grudnia 2015, 18:03colie do­dał no­wy tek­st Nie pozwól by to [...]

11 grudnia 2015, 03:53JaJo sko­men­to­wał tek­st Jak bar­dzo trze­ba czuć [...]

10 grudnia 2015, 22:31Disalice sko­men­to­wał tek­st Jak bar­dzo trze­ba czuć [...]

10 grudnia 2015, 20:16szpulka sko­men­to­wał tek­st Uważaj o czym marzysz Kiedyś [...]

10 grudnia 2015, 20:04colie do­dał no­wy tek­st Uważaj o czym marzysz Kiedyś [...]